مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار کرد: "کارگاه درمان متمرکز بر هیجان با رویکرد گرینبرگ "

۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۲ کد : ۹۲۷۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۳
کارگاه درمان متمرکز بر هیجان با رویکرد گرینبرگ ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه¬های منطقه یک وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۵ و ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

کارگاه درمان متمرکز بر هیجان با رویکرد گرینبرگ ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه¬های منطقه یک وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۵ و ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مشاوره دانشگاه تهران، امروزه علم روانشناسی نیز مانند سایر علوم به منظور انطباق با نیاز افراد در بعد روحی و روانی، در حوزه¬های مختلفی ورود کرده و شاخه¬های متنوع و متعدد درمانی ایجاد شده است. حتی در یک رویکرد مشخص نیز ممکن است بر اثر تجربه و با توجه به نتایج مؤثر آن، مدل¬های مختلفی پدید آید تا درمانی مؤثر صورت گیرد. این رویکردهای مختلف درمانی با توجه به نیاز مراجعین می¬تواند به صورت جداگانه و یا همزمان ترکیبی از چند رویکرد در فرایند درمان مورد استفاده قرار گیرد تا درمانی اثربخش و در عین حال پایدار و در زمانی کوتاه¬تر حاصل گردد.
یکی از این رویکردها، درمان متمرکز بر هیجان است که لازم است متخصصان و روانشناسان با توجه به مواجهه با بیماران متعدد در این زمینه توانمندی و آگاهی لازم را کسب نمایند.
به همین منظور دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه¬های منطقه یک کشور اقدام به برگزاری کارگاهی با موضوع درمان متمرکز بر هیجان با رویکرد گرینبرگ با حضور آقای پیروی دبیر منطقه یک و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران، نمود.
این کارگاه با تدریس دکتر آرش رمضانی، و با حضور ۵۰ نفر از کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه¬های منطقه یک کشور در سالن امیرکبیر برگزار شد.