آیین نامه جدید کار دانشجویی 1396/03/09

آئين نامه استفاده از كار دانشجويي دانشگاه تهران  در ۶ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۲۴/‏۸‬ / ۹۵‬ به تصويب هيأت رئيسه محترم دانشگاه رسيده است. لازم به ذكر است این آئين نامه از آذر ماه سال جاري قابل اجرا خواهد بود.

دریافت فایل پیوست خبر :