هشتمين نشست مشترك معاونين دانشجويي دانشگاه‌هاي سطح يك كشور و دبيران مناطق دهگانه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ در باغ نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.


دکتر حسن به نژاد، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در تاریخ 17 بهمن 96 با حضور در نشست انقلاب و دانشجوی مطالبه گر، در مسجد کوی دانشگاه گفت: مطالبه گری، مولود انقلاب است و به تعبیر امام خمینی(ره)، دانشجویان مغز متفکر جامعه هستند، دانشجویان نه تنها به جای خود بلکه باید به جای دیگران هم تفکر کنند.


تجليل از كاركنان نمونه دانشگاه تهران


دومین جلسه بنیاد حامیان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه تشکیل شد


برگزاري اولين نشست بنياد حاميان دانشگاه تهران در كوي دانشگاه تهران