به گزارش روابط عمومي اداره كل امور دانشجويي، انتخابات شوراي صنفي دانشجويي پرديس علوم و دانشكده فيزيك در تاريخ ۰۵ / ‏۰۹/‏۹۶ از ساعت ۹ الي ۱۷ به صورت الكترونيكي و با مراجعه به آدرس http://vote.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.


يازدهمين جلسه معاونين دانشجويي دانشگاه‌هاي منطقه يك كشور در تاريخ ۲۹/‏۰۸/‏۹۶‬ در مركز مشاوره دانشگاه تهران، با حضور جناب آقاي دكتر رياضي، معاون امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان و معاونين دانشجويي دانشگاه‌هاي منطقه يك كشور برگزار گرديد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران ، دانشجویان ساکن خوابگاه با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه و مدیریت خوابگاه ها محل هایی را به منظور دریافت کمک های مردمی جهت کمک رسانی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه برپا کرده اند.


به گزارش روابط عمومي اداره كل خوابگاه‌ها در ادامه روند پروژه‌هاي نوسازي و بهسازي عمراني خوابگاه‌هاي دانشگاه تهران، پروژه عايق بندي كانال‌هاي دستگاه هواساز ايرواشر با حدود ۴۰۰ مترمربع كه از اواخر مهر ماه در پشت بام خوابگاه ۷۰ آغاز گرديده بود به اتمام رسيد.


الزامي شدن سند تعهد محضري جهت دريافت وام‌هاي دانشجويي (تحصيلي) براي دانشجويان ورودي جديد