اولین جلسه معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور در سال 96 1396/05/15

معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور، دهم مرداد ماه اولین جلسه خود در سال 96 را در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار کردند.

در این نشست که بالغ بر20 تن از معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه یک حضور داشتند،  پیرامون موضوعاتی همچون: طبخ و توزیع غذای دانشجویی، بودجه تعمیر و تجهیز خوابگاه ها و تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد جمع بندی نظرات حاضران و پیشنهادهای مطرح شده در گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی سراسر کشور مطرح و بررسی شود. این گردهمایی دوم و سوم شهریور ماه در سنندج برگزار خواهد شد.