اتمام مهلت پرداخت اجاره بهای نیمسال دوم و تابستان 95-96 1396/05/18

مهلت پرداخت اجاره بهاي نيسمال دوم و تابستان سال تحصيلي 95-96 مشخص شد. 
به گزارش پايگاه اطلاع رساني ادره كل خوابگاه ها، مهلت اجاره بهاء نیمسال دوم و تابستان  حداکثر تا تاریخ 30/5/96 تعيين شده است و دانشجويان لازم است تا موعد تعيين شده نسبت به تسویه حساب اقدام نمائید.
براساس مقررات صندوق رفاه (در صورت عدم پرداخت تا تاریخ فوق دانشگاه قادر به اختصاص خوابگاه در نیمسال بعد نخواهد بود)