اجرای موفقیت آمیز کیف پول الکترونیکی در واحد تغذیه دانشگاه تهران 1396/05/07

کیف پول الکترونیکی با هدف مدیریت یکپارچه کلیه حسابهای مالی دانشجویان در قالب یک حساب مشترک برای اولین بار توسط معاونت دانشجویی در دانشگاه تهران طرح گردید.

با عنایت به اینکه مدیریت حسابهای مالی دانشجویان در دانشگاه به خصوص در حوزه معاونت دانشجویی (اداره کل خوابگاهها، اداره کل امور دانشجویی، تغذیه، اداره کل بهداشت و ...) به صورت پراکنده انجام می شد، معاونت دانشجویی دانشگاه، جهت رفاه حال دانشجویان، طرح تجمیع حسابها با عنوان کیف پول الکترونیکی را مطرح نمود و از سال گذشته با راه اندازی سامانه جدید تغذیه، این طرح برای اولین بار در دانشگاه تهران و در واحد تغذیه اجراء گردید.
سابق بر این جهت رزرو صبحانه، ناهار، شام و ارزاق دانشجویی به تعداد واحدها در دانشگاه، حساب مالی موجود بود و دانشجویان می بایست جهت رزرو وعده های غذایی خود به حسابهای جداگانه ای پول واریز کنند و به تبع آن در زمان تسویه حساب نیز می بایست ضمن مراجعه به مکان های مختلف، نسبت به تسویه کلیه این حسابها اقدام نمایند ولی در حال حاضر دانشجویان جهت رزرو کلیه امور تغذیه خود با مراجعه به سامانه تغذیه، تنها به یک حساب مشترک پول واریز می کنند و نحوه مدیریت استفاده از آن به عهده خود دانشجویان است و برای تسویه حساب نیز با مراجعه به یک مکان، نسبت به تسویه حساب اقدام می نمایند.
ضمن آنکه کیف پول این امکان را به دانشجویان می دهد که بتوانند علاوه بر دانشکده خود در سایر غذاخوری های دانشگاه به رزرو غذا مبادرت نمایند.
امید است در آینده با کمک مرکز انفورماتیک و معاونت طرح و برنامه دانشگاه، تمامی حسابهایی که دانشجویان به واسطه آنها خدمات رفاهی دریافت می نمایند از جمله خوابگاه، وام ها، امکان اجازه رزرو غذا در دانشکده های دیگر، سامانه نوبت دهی کلینیک دانشگاه، تعرفه های دندانپزشکی، چاپ و تکثیر، کتاب و کتابخانه و ... ، به نرم افزار مدیریت مالی کیف پول الکترونیکی متصل گردد.