شیوه نامه پرداخت و بازپرداخت وام دکتری 1396/03/17

شیوه نامه پرداخت و بازپرداخت وام بانک توسعه تعاون ویژه دانشجویان دکتری منتشر شد. 
این وام طی تفاهم صندوق رفاه دانشجویان با بانک توسعه تعاون و به منظور حمایت از دانشجویان روزانه مقطع دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و در جهت انطباق با نیازهای اساسی کشور پرداخت می شود. شیوه نامه این وام و نشانی شعب بانک توسعه تعاون در بخش اطلاعیه های همین سایت قابل دسترسی است.