برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی در کوی دانشگاه 1396/03/27

برنام زمانبدنی انتخابات شورای صنفی دانشجویی خرداد 96 در کوی داانشگاه اعلام شد. 
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی کوی دانشگاه مراجعه کنند.