صندوق قر‌ض‌الحسنه باقر‌العلوم (ع) دریافت فــــرم ها

صندوق قرض‌الحسنه باقرالعلوم عليه‌السلام در روز ولايت با سعادت پنجمين اختر تابناك آسمان ولايت و امامت حضرت امام محمد باقر (ع) در سال 1375 در دانشگاه تهران تأسيس شد و فعاليت خود را به صورت رسمي از سال 1383 آغاز كرد. اين صندوق به منظور انجام خدمات عام‌المنفعه و نشر و تعليم و ترويج فرهنگ اسلامي و كمك به تأمين نيازها و بهبود زندگي دانشجويان و دانشگاهيان عزيز اقدام به اعطاي وام‌هاي بدون بهره (قرض‌الحسنه) كرد. مبالغ اين وام‌ها از طريق كمك‌هاي مردمي و دريافت پول‌هاي ذخيره شده به وسيله مردم كه به صورت قرض در اختيار صندوق قرار داده شده است تامين مي‌شود. صندوق قرض‌الحسنه باقر العلوم (ع) هم اكنون بيش از 13 هزار عضو دارد و تا كنون بيش از 10 هزار دانشجو از وام و خدمات آن بهره‌مند شده‌اند.
اركان صندوق
صندوق قرض‌الحسنه باقرالعلوم (ع) به وسيله هيأت امناء، هيأت مديره، مدير عامل و بازرساني كه تابع مقررات كلي اساسنامه صندوق هستند، اداره مي‌شود.
منابع مالي صندوق
منابع مالي صندوق شامل موارد زير است:

  •  وجوه مربوط به موجودي دفترچه‌هاي پس‌انداز صاحبان حساب
  •  كمك‌هاي مالي دانشگاه
  •  كمك‌هاي مردمي
  •  منابع مالي ديگر

شرايط عضويت
كليه دانشجويان شاغل به تحصيل، كاركنان و اعضاء هيأت علمي دانشگاه تهران  مي‌توانند با افتتاح حساب پس‌انداز و پرداخت حداقل مبلغ تعيين شده به عضويت صندوق درآيند و از تسهيلات آن استفاده نمايند.
شرايط و اولويت‌هاي پرداخت وام
پرداخت وام به دانشجوي دارنده حساب پس‌انداز بر اساس ضوابط و شرايط تعيين شده و با در نظر گرفتن اولويت‌هاي ذكر شده و تصويب شوراي وام كه به  وسيله هيأت مديره تعيين مي‌گردند صورت مي‌پذيرد.
دريافت وام طي مراحل و با شرايط زير امكان پذير است:
دانشجوي متقاضي، فرم درخواست وام را از صندوق و يا لينك موجود دريافت كرده، پس از درج مطالب لازم،  مشخصات و ميزان وام مورد نظر، آن را به صندوق تحويل مي‌نمايد.
دانشجويي مي‌تواند از وام صندوق استفاده كند كه نياز او جهت اين وام از طريق شوراي وام محرز شده باشد.

  • پرداخت وام به صورت شرافتي بوده و احتياجي به ضامن ندارد فقط لازم است اشتغل به تحصيل دانشجوي متقاضي از طريق حوزه‌ معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده مربوطه تأييد شود.
  • به منظور رفاه بيشتر دانشجويان، اقساط وام‌هاي اين صندوق حداكثر 20 ماهه بوده و دانشجويان موظفند ماهيانه به طور حضوري اقساط خود را پرداخت كنند
  • چنانچه دانشجويي در پرداخت اقساط خود كوتاهي نمايد، پس از يادآوري و تذكر از طريق مراجع قانوني دانشگاه اقدام خواهد شد.
  • وام  اين صندوق بدون بهره بوده و هزينه كارمزد آن به ميزان 4 درصد است.
  • پرداخت وام بعدي منوط به سپري شدن حداقل 2 ماه از تسويه آخرين قسط وام قبلي خواهد بود.

نشاني: خيابان 16 آذر، ساختمان امور دانشجويي شماره تماس: 66481604- 61112204    دورنگار: 66481605