درباره معاونت دانشجویی دانشگاه تهران

معاونت دانشجويي دانشگاه تهران مسئوليت برنامه‌ريزي، اداره و هدايت كليه‌ي امور دانشجويي دانشگاه از جمله: امور رفاهي، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجويي، امور انضباطي و سياست‌گذاري و فراهم كردن تمهيدات لازم براي تأمين نيازهاي رفاهي دانشجويان را بر عهده دارد. اين معاونت، وظايف و مأموريت‌هاي ياد شده را به وسيله مديريت‌هاي تابعه خود يعني اداره كل امور دانشجويي، اداره كل امور خوابگاه‌ها، اداره كل بهداشت و درمان و مركز مشاوره دانشجويي به انجام مي‌رساند.

   معاون دانشجويي دانشگاه تهران، دكتر حسن به‌نژاد

  •     دانشيار پرديس علوم، دانشكده شيمي بخش شيمي فيزيك
  •     رشته تخصصي: شيمي فيزيك
  •     پست الکترونیکی:
  •     تلفن: 61113291-  تلفكس: 66481602
  •     نشاني: تهران- ميدان انقلاب، خيابان 16 آذر، نرسيده به تقاطع انقلاب، ساختمان  معاونت دانشجويي دانشگاه تهران (كلينيك 16 آذر)، طبقه سوم .
  •     كد پستي: 6619-14174